Kinderen

Hoe ga ik bij kinderen te werk.

Afhankelijk van de hulpvraag, ga ik soms eerst in gesprek met een ouder zonder dat het kind aanwezig is. Op deze manier kan de ouder vrij spreken en de hulpvraag duidelijk maken. Wanneer dit het geval is zie ik het kind pas tijdens de tweede afspraak.

Wanneer het kindje de eerste behandeling gelijk meekomt maken we eerst kennis met elkaar. Wanneer het kind zich op zijn/haar gemak voelt gaan we  aan de slag. Ook hier ga ik eerst invoelen, waarna ik aan het kind of aan de ouder vragen ga stellen. Ik richt me daarna op datgene wat op dat moment het belangrijkste is.

Kinderen nemen plaats aan tafel, of in het geval van baby’s op schoot van de ouder. Tijdens de behandeling maak ik gebruik van intuïtief tekenen of kleien. Voor de kleinere kinderen is er speelgoed aanwezig. Natuurlijk mag een eigen speelgoedje of knuffel gezellig mee.

Tijdens het behandelen van kinderen tot en met de leeftijd van 17 jaar moet een ouder/ verzorger aanwezig zijn. In geval van gescheiden ouders heb ik van beide ouders schriftelijk toestemming nodig alvorens ik mag en ga behandelen. Een akkoordverklaring die ondertekend is volstaat hierbij.

 

De verdere werkwijze is hetzelfde als die van de volwassenen.